English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66950848- 021
نمابر: 66950848- 021
آدرس دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی- شماره 594- ساختمان امور ایثارگران- طبقه سوم
پست الکترونیکی: pubeia1@gmail.com
کد پستی: 1417863172
آمار بازدید
اساسنامه انجمن

بسمه تعالي

 

 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - معاونت پژوهشي

كميسيون انجمنهاي علمي ايران

اساسنامه انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

 

 

 

فصل اول كليات و اهداف

ماده 1:به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علمي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌‌های مربوط به انجمن ارزیابی محیط زیست ایران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

ماده 2:انجمن مؤسسه‌اي غير انتفاعي است كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده 3:مركز انجمن در شهر تهران است وشعب آن پس از تصویب هیات مدیره انجمن مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

تبصره:هيئت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن یا شعب اقدام كند مشروط بر آنكه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده 4:انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل می شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

فصل دوم وظايف و فعاليتها:

ماده 5:به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم محیط زیست سر و كار دارند.

2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي، بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

5-5- برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

6-5- انتشار كتب و نشريات علمي.

 

فصل سوم انواع و شرايط عضويت

ماده 6:انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر است :

1 -6-عضويت پيوسته:

 مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته محیط زیست و رشته های وابسته باشند، مي‌توانند به ‌عضويت پيوسته درآيند.

2-6- عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي محیط زیست ، بهداشت محیط ، منابع طبیعی و یا سایر رشته های تحصیلی که درس ارزیابی اثرات محیط زیستی به صورت اجباری یا اختیاری درآنها ارائه می گردد و به تحصيل در این رشته ها اشتغال دارند.

4-6- عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي محیط زیست، بهداشت محیط و منابع طبیعی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك­هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

5-6- اعضای موسساتی (حقوقي):

سازمان‌هایی كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط، فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 مي‌توانند با تصويب هيات مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده 7:هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهندكرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2: اعضای افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8:عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

فصل چهارم اركان انجمن

ماده 9:اركان اصليانجمنعبارتند از:

الف: مجامع عمومي    ب: هيئت مديره    پ: بازرس

 

الف: مجامع عمومي

ماده 10 :مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

3-10- در صورتي‌كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافتجلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت. در ضمن اخذآراء مي‌تواندبصورت مکاتبه ایـ براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط هيئت مديره تدوين مي‌شود ـ انجام شود.

تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به‌صورت كتبي يا آگهي در روزنامه‌ كثير‌الانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره 2: يك‌سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده‌است.

تبصره 4: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومي عادي است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

ماده 11: وظايف مجامع عمومي

الفمجمع عمومي عادي

-         انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بيش از يك بارزس اصلي)

-         تصويب خط مشي انجمن

-         بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

-         تعيين ميزان حق عضويت

-         عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

-         بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

 

بمجمع عمومي فوق‌العاده

-         تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

-         تصويب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می‌یابد.

تبصره 2: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره 3: اعضاي هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره 4: اعضاي هيئت رييسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند.

 

پهيئت مديره

ماده 12:هيات مديرة انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است. كه هر 3 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

1-12- هيچيك از اعضا نمي‌توانند بيش ازدو دوره متوالي به عضويت هيات مديره انتخاب شوند.

 

 

2-12- حداكثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت كسب بيش از 4/3 آرا حاضرين در جلسه مي توانند براي يك دوره ديگر به عضويت هيات مديره درآيند.

3-12- عضويت در هيات مديره افتخاري است.

4-12- هيات مديره حداكثر تا دو ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام ‌نمايد.

5-12-كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئیس هیات مدیره و خزانه­دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئیس هیات مدیره يا دبیر انجمن معتبر است.

6-12- هيات مديره موظف است برحسب نياز حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

7-12- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

8-12- كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي‌شود.

9-12- شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

10-12- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

11-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

 

ماده 13:هيات مديره نماينده قانوني انجمن می باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمععمومي

2-13- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- هيات مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض، به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي‌دهد.

4-13- جز دربارة موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا مي‌باشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌ های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوي و پاسخ به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل به‌غير.

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.

8-13- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن.

9-13- جلب هدايا و كمكهاي مالي.

10-13- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي.

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

12-13- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

13-13- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

 

پ بازرس (بازرسان)

ماده 14:مجمع عمومي یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلي ویک نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت 3 سال انتخاب مي‌نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2-15- بررسي گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

3-15- گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

 

تدبیر انجمن

ماده 16: وظایفدبیر انجمنبهقرارزیراست:

1-16- ادارة امور جاريدبیرخانه

2-16-جمعآوريصورتجلساتوپیگیريتصمیماتمتخذه

3-16-انجامامورمحولههیئت مدیره.

 

فصل پنجم- گروه های علمی انجمن

ماده 17:انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي‌پردازند.

1-    گروههاي تخصصي

2-    كميته آموزش و پژوهش

3-     كميته انتشارات

4-     كميته آمار و اطلاعات

5-    كميته پذيرش و روابط عمومي

6-    كميته گردهمايي‌هاي علمي

1-17- انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته‌هاي ديگري كه بر حسب نياز احساس مي‌شود، نيز مي‌باشد.

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده 18:منابع مالي انجمن عبارتند از:

1-18- حق عضويت‌ اعضا

2-18- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي ، مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمی.

3-18- دريافت هدايا و كمكها

4-18- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهدافوموضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهدشد.

ماده 19:درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.

ماده 20:كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.

ماده 21:هيچ يك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ‌گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند.

ماده 22:كليه مدارك و پرونده هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 23:هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

ماده 24:انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 25:درصورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيات تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به يكي از موسسات آموزشی و پژوهشی كشور واگذار كند.

ماده 26:اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 26 ماده، 51 زيرماده و 17 تبصره در جلسه مورخ 1397/12/02 به تصويب مجمع عمومی فوق العاده انجمن ارزیابی محیط زیست ایران رسيد.