0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در انجمن ارزیابی شما شرایط و قوانین استفاده از سایت انجمن را می پذیرید.
ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در انجمن ارزیابی شما شرایط و قوانین استفاده از سایت انجمن را می پذیرید.

سازمان های مرتبط

سازمان های مرتبط

سازمان های مرتبط با انجمن ارزیابی محیط زیست ایران :

سازمان حفاظت محیط زیست ایران : www.doe.ir

اداره کل محیط زیست ایران :

انجمن بین المللی ارزیابی محیط زیست : iaia.org

کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری : isac.msrt.ir

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار : rcesd.ac.ir

دانشگاه تهران : ut.ac.ir

فرهنگستان علوم : ias.ac.ir