0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در انجمن ارزیابی شما شرایط و قوانین استفاده از سایت انجمن را می پذیرید.
ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در انجمن ارزیابی شما شرایط و قوانین استفاده از سایت انجمن را می پذیرید.

دسته‌بندی: سخنرانی

0
سخنرانی خانم دکتر ساناز صنایع گلدوز دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سخنرانی خانم دکتر ساناز صنایع گلدوز دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در چهارمین همایش...
0
0
سخنرانی آقای دکتر علیرضا رحمتی نایب رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سخنرانی آقای دکتر علیرضا رحمتی نایب رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در نخستین همایش...
0
سخنرانی آقای دکتر علیرضا رحمتی در نشست توجیهی درباره هوای پاک
سخنرانی آقای دکتر علیرضا رحمتی در نشست توجیهی درباره هوای پاک، حقوق عامه و اراده...
0
0
سخنرانی آقای دکتر مجید مخدوم فرخنده درباره تاثیرات پلاستیک بر محیط زیست و انسان
سخنرانی آقای دکتر مجید مخدوم فرخنده درباره تاثیرات پلاستیک بر محیط زیست و انسان، 21...
0
سخنرانی آقای دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین درباره ارزیابی جایگاه ایران در شاخص های توسعه پایدار با تاکید بر آرمان 15
سخنرانی آقای دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین درباره ارزیابی جایگاه ایران در شاخص های توسعه پایدار...
0
سخنرانی آقای دکتر علیرضا رحمتی در میزگرد تخصصی صنعت و معدن سبز
سخنرانی آقای دکتر علیرضا رحمتی در میزگرد تخصصی صنعت و معدن سبز در نخستین کنفرانس...

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران