0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در انجمن ارزیابی شما شرایط و قوانین استفاده از سایت انجمن را می پذیرید.
ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در انجمن ارزیابی شما شرایط و قوانین استفاده از سایت انجمن را می پذیرید.

دسته‌بندی: دوره ها

0
دوره قوانین و مقررات محیط زیست
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران برگزار می کند: دوره آموزشی قوانین و مقررات محیط زیست...
0
دوره آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی ویژه مدیران و کارشناسان شرکت گاز زنجان
برگزاری دوره آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی (8 ساعت) ویژه مدیران و کارشناسان شرکت گاز زنجان...
0
دوره آموزشی مدیریت سبز
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران برگزار می کند: دوره آموزشی مدیریت سبز (۶ ساعت) به...
0
کارگاه ارزیابی خسارات وارده به خدمات اکوسیستی
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران برگزار می کند: کارگاه ارزیابی خسارات وارده به خدمات اکوسیستی...
0
کارگاه آموزشی ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران برگزار می کند: کارگاه آموزشی ارزشگذاری خدمات اکوسیستی (۶ ساعت)...
0
دوره آموزشی مدیریت سبز
برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز (5 ساعت) ویژه مهندسین و کارشناسان شرکت پالایشگاه گاز هاشمی...
0
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه مهندسین و کارشناسان شرکت پالایشگاه گاز هاشمی نژاد- سرخس
برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز (5 ساعت) ویژه مهندسین و کارشناسان شرکت پالایشگاه گاز هاشمی...
0
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه مهندسین و کارشناسان شرکت پالایشگاه گاز هاشمی نژاد- سرخس
برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز (5 ساعت) ویژه مهندسین و کارشناسان شرکت پالایشگاه گاز هاشمی...
1 2

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران