0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در انجمن ارزیابی شما شرایط و قوانین استفاده از سایت انجمن را می پذیرید.
ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در انجمن ارزیابی شما شرایط و قوانین استفاده از سایت انجمن را می پذیرید.

دسته‌بندی: گزارش

0
گزارش چالش های مدیریت منابع آب در ایران با تاکید بر برنامه هفتم توسعه
گزارش چالش های مدیریت منابع آب در ایران با تاکید بر برنامه هفتم توسعه، تهیه...
0
گزارش آثار و پیامدهای پروژه آناتولی شرقی (داپ)
گزارش آثار و پیامدهای پروژه آناتولی شرقی (داپ)، تهیه و تنظیم: دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین،...
0
گزارش طوفان های گرد و غبار (چالش ها، پیشران ها، اثرات و راهکارها)
گزارش طوفان های گرد و غبار (چالش ها، پیشران ها، اثرات و راهکارها)، تهیه و...
0
توسعه دریا محور (ضرورت ها و الزامات)- بهار 1400
توسعه دریا محور (ضرورت ها و الزامات)- بهار 1400 مولف: دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین    بازرس...
0
بیمه مسئولیت محیط زیست راهکارهایی برای تضمین پایدار محیط زیست- زمستان 1400
بیمه مسئولیت محیط زیست راهکارهایی برای تضمین پایدار محیط زیست- زمستان 1400 مولف: دکتر فرزام...
0
ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در ایران- تابستان 1400
رزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در ایران- تابستان 1400...

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران