English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66950848- 021
نمابر: 66950848- 021
آدرس دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی- شماره 594- ساختمان امور ایثارگران- طبقه سوم
پست الکترونیکی: info.iraneia@yahoo.com
کد پستی: 1417863181
آمار بازدید
مشاهده جزئیات

1395/07/06 - 10:40

Nasaاز 1999 ماهواره هایی به فضا پرتاب کرده است که ده تا از مهمترین آنها که جهان را هر روز 16 بار طی مسیر می کنند در زیر آمده است این ماهواره ها داده های اقلیم، آب و هوا و بلایای طبیعی را گردآوری می کنند:

1

ماهواره Sorce

برای بررسی پرتوهای خورشیدی

در ارتفاع 650 کیلومتر

سال پرتاب 2003

2

ماهواره Aqua

چرخه های آب و برخورد سرزمین –اقیانوس و هواسپهر

در ارتفاع 700 کیلومتر

سال پرتاب 2002

3

ماهواره Terra

بررسی سرزمین و برخورد سرزمین –اقیانوس و هواسپهر

در ارتفاع 700 کیلومتر

سال پرتاب 1999

4

ماهواره Ostm

تغییرات سطح آب دریاها

در ارتفاع 1380 کیلومتر

سال پرتاب 2002

5

ماهواره Landsat 8

کاربری سرزمین

در ارتفاع 700 کیلومتر

سال پرتاب 2013

6

ماهواره Grace

اندازه گیری طیف گرانش زمین برای تغییرات آب زیر زمینی و یخ ها

در ارتفاع 350 کیلومتر

سال پرتاب 2002

7

ماهواره SMAP

اندازه گیری رطوبت خاک

در ارتفاع 680 کیلومتر

سال پرتاب 2015

8

ماهواره GPM CORE

اندازه گیری باران و برف

در ارتفاع 380 کیلومتر

سال پرتاب 2014

9

ماهواره OCO-2

اندازه گیری Co2

در ارتفاع 700 کیلومتر

سال پرتاب 2014

10

ماهواره AURA

اندازه گیری لایه ازون

در ارتفاع 700 کیلومتر

سال پرتاب 2014

 

 

تعداد بازدید : 1474
تاریخ انتشار : 1395/07/06 - 10:40
شناسنامه انجمن

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

گروه تخصصی: بين رشته‌ای

زمینه تخصصی: علوم محیط زیست، ارزیابی اثرات محیط زیستی، ارزیابی توان اکولوژیکی، آمایش سرزمین، اقتصاد محیط زیست، ظرفیت برد، خدمات اکوسیستمی، آموزش محیط زیست

شماره ثبت: 15758

تاريخ ثبت: 1381/6/18

طراحی و اجرا : شرکت آداک