English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66950848- 021
نمابر: 66950848- 021
آدرس دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی- شماره 594- ساختمان امور ایثارگران- طبقه سوم
پست الکترونیکی: info.iraneia@yahoo.com
کد پستی: 1417863181
آمار بازدید
مشاهده جزئیات

1394/08/14 - 1:24

كتاب رشد"سبز، منابع و انعطاف پذيري- پايداري محيط زيست در آسيا و آرام"كه اينك ترجمه آن در اختيار خوانندگان قرار مي گيرد، در سال 2012 توسط مجموعه اي از صاحب نظران اقتصادي و محيط زيستي و علوم اجتماعي از نهادهاي بين المللي و منطقه اي از جمله برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد( UNEP) بانك ( WB)، كميسيون اقتصادي –اجتماعي آسيا و آرام ( ESCAP)، بانك توسعه آسيايي ( ADB) و تعداد زيادي از صاحب نظران كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به رشته تحرير درآمده است. در فصل اول چشم اندازهاي در حال تغيير، فرصت ها و چالش هاي سياستگذاري سياست گذاري در منطقه آسيا و اقيانوس آرام مورد بحث قرار مي گيرد. در فصل دوم روندهاي مصرف منابع از جمله مواد خام ، انرژي و آب در كشورهاي منطقه آسيا و آرام مورد بررسي قرار گرفته است. ابعاد مفهومي و مباني رشد سبز و اقتصاد سبز در فصل سوم بحث شده است. در فصل چهارم مديريت و حكمراني  توسعه پايدار و سازوكارهاي حاكم بر آن بررسي شده و در اين خصوص تجربه هاي برخي از كشورها ارايه شده است. تقويت توانمندسازي براي انعطاف پذيري و سازگاري با رويكردهاي رشد سبز و تغييرات اقليمي در فصل پنجم بحث شده است. در فصل ششم نتايج فصل هاي كتاب و فرصت ها و منافع رشد سبز و چالش هاي فراروي كشورها براي عملياتي كردن اين مفهوم در سياست هاي اقتصادي مورد بحث قرار گرفته است.

    مترجمين: 

فرزام پوراصغر سنگاچين

مصطفی پناهی

        

 

تعداد بازدید : 2199
تاریخ انتشار : 1394/08/14 - 1:24
شناسنامه انجمن

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

گروه تخصصی: بين رشته‌ای

زمینه تخصصی: علوم محیط زیست، ارزیابی اثرات محیط زیستی، ارزیابی توان اکولوژیکی، آمایش سرزمین، اقتصاد محیط زیست، ظرفیت برد، خدمات اکوسیستمی، آموزش محیط زیست

شماره ثبت: 15758

تاريخ ثبت: 1381/6/18

طراحی و اجرا : شرکت آداک