English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66950848- 021
نمابر: 66950848- 021
آدرس دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی- شماره 594- ساختمان امور ایثارگران- طبقه سوم
پست الکترونیکی: info.iraneia@yahoo.com
کد پستی: 1417863181
آمار بازدید
مشاهده خبر
نتايج نظرخواهي از شركت كنندگان كارگاه توانمندسازي كارشناسان EIA‌

     

 

كارگاه هاي توانمندسازي كارشناسان EIAكه از طريق سايت انجمن به اعضا اطلاع رساني گرديد، مورد استقبال شايان اعضا قرار گرفت، و اولين دوره از سري اين كارگاه ها در تاريخ هاي 22/9/94 و 6/10/94 در مركز آموزش انجمن برگزار گرديد.

در جلسه اول كارگاه، با توجه به مشكلات مختلفي كه در جلسات نهايي بررسي و تصويب گزارشات EIA(كميسيون ماده 2) در دفتر ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست مشاهده مي شود، ابتدا مسائل مرتبط با مشاورها و كارفرماها طرح گرديده و سپس مفاهيم اساسي و پايه اي، اصول و گام هاي EIAمورد بررسي قرار گرفتند. در جلسه دوم كارگاه نيز، معمولترين روشهاي EIAدر ايران و جهان تشريح گرديده و به همراه      مثال هاي متعدد معايب و مزاياي هر يك از آنها شرح داده شد.  

در انتهاي دوره نظرات شركت كنندگان درباره محتواي علمي، نحوه عملكرد و كيفيت خدمات ارائه شده (در قالب 13 پرسش) مورد سنجش قرار گرفت كه در ذيل نتايج نظرخواهي در 5 پرسش اصلي مورد جمع بندي قرار گرفته است.          

 

نتايج نظرخواهي از شركت كنندگان كارگاه توانمندسازي كارشناساEIAن ،ا(22/9/94‌  و 6/10/94)

در 5 پرسش اصلي از شركت كنندگان گرامي (برحسب درصد)

رديف

ميزان رضايت شما

سوالات

بسيار خوب

خوب

متوسط

ضعيف

نامطلوب

    1          

بار علمي كارگاه آموزشي

53

35

12

0

0

    2         

تناسب مطالب مطرح شده با عنوان كارگاه

67

22

11

0

0

   3         

تمايل شما به شركت در كارگاه هاي آتي با موضوعات مرتبط يا مشابه

78

17

0

5

0

    4         

عملكرد انجمن در مقايسه با ساير انجمن ها (در صورت داشتن تجربه مشابه)

27

60

13

0

0

    5         

ارزيابي كلي شما از كارگاه آموزشي

33

56

11

0

0

 

 

تاریخ انتشار: 1394/10/16 - 11:12
شناسنامه انجمن

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

گروه تخصصی: بين رشته‌ای

زمینه تخصصی: علوم محیط زیست، ارزیابی اثرات محیط زیستی، ارزیابی توان اکولوژیکی، آمایش سرزمین، اقتصاد محیط زیست، ظرفیت برد، خدمات اکوسیستمی، آموزش محیط زیست

شماره ثبت: 15758

تاريخ ثبت: 1381/6/18

طراحی و اجرا : شرکت آداک