English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66950848- 021
نمابر: 66950848- 021
آدرس دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی- شماره 594- ساختمان امور ایثارگران- طبقه سوم
پست الکترونیکی: info.iraneia@yahoo.com
کد پستی: 1417863181
آمار بازدید
مشاهده خبر
گزارش سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران با رهیافت سیاست کلی محیط زیست ابلاغیه مقام معظم رهبری- 1394

 

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران از بدو تاسیس در هر سال همایشی به منظور ارایه جدیدترین دستاوردها و یافته ها و همچنین بحث و تبادل نظر  پیرامون مسایل روز محیط زیستی کشور با تاکید موضوعهای مرتبط با ارزیابی محیط زیست برگزار می کند. در سال جاری نیز بر اساس روال هر ساله این همایش برای سیزدهمین بار برنامه ریزی شد که با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی محیط زیست کشور، با این عنوان مزین گردید.

به منظور شکل گیری هرچه بهتر و نظام مند همایش، کمیته علمی متشکل از 14 نفر از اعضای هیئت مدیره و همچنین کارکنان سازمانها و ارگانهای مرتبط و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی تشکیل و امور مربوط به همایش زیر نظر این کمیته شکل گرفت.

محورهای در نظر گرفته شده برای همایش در سال 94 عبارت بودند از:

-      ارزیابی راهبردی محیط زیست و شاخصهای پایداری

-      ارزیابی محیط زیست- اقتصاد محیط زیست و نگاه اکوسیستمی در رشد و توسعه اقتصادی

-      ارزیابی محیط زیست- آموزش و مدیریت محیط زیست

-      ارزیابی محیط زیست و مشارکتهای مردمی

-      ملاحظات بین المللی در ارزیابی محیط زیست

-      روشهای نوین ارزیابی، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

-      تعامل بین روشهای سنتی و نوین ارزیابی، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

 

مقالات دریافت شده براساس چگونگی ارتباط با محورهای همایش دسته بندی و طبق نظر کمیته علمی برای سه داور ارسال گردید. اعضای هیئت داوران این دوره از همایش از اعضای هیئت علمی هفت دانشگاه مختلف کشور و همچنین شش موسسه یا سازمان مرتبط تشکیل شده و بر اساس نظرات دریافتی از داوران مقاله ها امتیاز دهی و هفت مقاله برتر برای ارایه بصورت سخنرانی انتخاب گردید. بقیه مقاله هایی که حداقل امتیاز لازم را کسب کرده بودند برای ارایه بصورت پوستر در نظر گرفته شدند. در انتخاب سخنرانی ها، کیفیت علمی، به روز بودن مطالب، انطباق با سیاست های کلی محیط زیست و تنوع موضوعی ملاک های اصلی بودند.

ارایه مقاله ها در روز چهارشنبه 28/11/1394 صورت گرفت و فهرست مقاله های ارایه شده به شرح پیوست می باشد.

 

گزارش کارگاه های برگزار شده در سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران

در دومین روز از برگزاری سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران سه نشست کارگاهی با موضوعهای مختلف مرتبط با سیاستهای کلی محیط زیست کشور برگزار گردید.

 

نشست اول: سیاستهای برون رفت از آسیبهای محیط زیست. (سخنران: دکتر مجید مخدوم)

در نشست اول پاسخ به این سوالهای کلیدی مد نظر بود:

وضعیت محیط زیست کشور چیست؟ و با چه سیاستی می توان به محیط زیست آرمانی رسید؟

در این ارتباط ابتدا نمایی کلی از وضعیت محیط زیست کشور ارایه و آسیبهای موجود بصورت کلی و سپس با جزییات کاملتر ارایه و بررسی گردید. برای مثال آسیبهایی مانند میزان انتشار گازهای مختلف و کیفیت هوا بر اساس شاخصها و استانداردهای متفاوت موجود بررسی و تحلیل و برآوردی از میزان خسارت ناشی از این آسیبها به اقتصاد، منابع، جمعیت و در کل محیط زیست کشور ارایه گردید.

در ادامه ریشه یابی و بررسی علل و عوامل بروز آسیبها بررسی و در نهایت راه های برون رفت از آنها به بحث گذاشته شد. برای برون رفت از آسیبها چند اصل کلی مطرح و در ارتباط با هر یک ارگانها و سازمانهای دخیل، راهکارها و یا محدودیت های قانونی و همچنین اصولی که از نظر علمی باید مد نظر داشت مورد بررسی قرار گرفت.

 

نشست دوم: چالشهای محیط زیست در برنامه ششم توسعه. ( سخنران: دکتر فرزام پوراصغر)

در سال جاری یکی از مهمترین موضوعهای کلان برنامه ریزی و سیاستگزاری کشور، تدمین و تصویب برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بوده است. این برنامه در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درونزا و برونزا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادي شتابان، پویا، پایدار و اشتغالزا، تقویت رقابت پذیري و ارتقاي بهره­وري، توسعه مشارکت بخشهاي خصوصی و تعاونی، توانمندسازي فقرا و محرومین، ارتقاي سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقاي نظام اداري، قانونگرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاههاي اجرایی تدوین شده است که مسیر حرکت پنج سال کشور در بازه زمانی 1395 تا 1399 را ترسیم می کند. بدیهی است که محیط زیست یکی از ارکان اساسی هر نوع برنامه ریزی در سطوح مختلف سازمانی محسوب می شود و آنچه در ارتباط با مباحث و سیاستگزاری های محیط زیستی در این برنامه آمده، تفاوتهای این برنامه با برنامه های قبلی و سیر صعودی یا نزولی توجه به محیط زیست در برنامه ها، تاثیر دیگر برنامه ها و موضوعها بر محیط زیست کشور و مباحثی از این دست از دغدغه های اصلی دست اندرکاران محیط زیست و منابع طبیعی کشور است. از طرفی باید دید برای مشکلات و بحرانهای حال حاضر محیط زیستی کشور چه تمهیداتی اندیشیده شده و چه راهکارهای برای مقابله، حل یا کاهش شدت بحرانها در برنامه ششم در نظر گرفته شده است. با توجه به مسایل عنوان شده این نشست کارگاهی برنامه ریزی و یرگزار گردید.

در این نشست ابتدا روند تدوین برنامه ششم و کلیات و چارچوب آن بطور مختصر ارایه و سپس موضوعهای خاص مطرح در برنامه ششم در چهار قالب  الف)موضوعات مرتبط، با بحران های احتمالی آینده، ب) موضوعات خاص مکان محور،ج)موضوعات خاص بخشی، د)موضوعات خاص فرابخشی بررسی و در نهایت مهمترین چالش های مطرح شده در سند راهبردی  محیط زیست به شرح زیر مطرح شد:

-      خشكسالي ادواري و به تبع آن محدوديت منابع آب و آسيب پذيري زیست‌بوم های کشور در برابر اين پديده

-      بحرانی بودن شرایط کمی و کیفی منابع آب کشور و گسترش آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني و آب‌هاي ساحلي در نتيجه تخليه ضايعات جامد و پساب‌هاي شهري و صنعتي

-      گسترش کانون‌های گرد و غبار داخلی و منطقه‌ای و افزایش آلودگي هوای كلان شهرها و شهرهاي بزرگ

-      عدم استقرار کامل نظام ارزیابی و کنترل آثار زیست محیطی در طرح های توسعه‌ای و تولیدی کشور

-      ضعف در پايش و نظارت دقيق بر توليد و انتشار آلاينده هاي منابع زيستي

-      عدم تکمیل فرآیند تعیین ارزش اقتصادی زیست بوم ها و منابع زیستی

-      ضعف در اعمال فرآيندهاي حفاظت‌، ارزیابی‌، پايش‌، احياء و نظارت بر بهره برداري از اجزای تنوع زیستی

-      عدم اجرای برنامه‌های احیاء و حفاظت از زیستگاه‌ها و زیست بوم های حساس و تخریب یافته کشور

-      تخریب  و آلودگی منابع طبیعی تجدید شونده و گسترش بیابان در کشور

-      عدم استقرار طرح مدیریت یکپارچه سواحل و گسترش آلودگی‌ها و تخریب تنوع زیستی دریا

-      نامتناسب بودن پژوهش‌ها و تحقيقات انجام شده با نيازهاي اجرايي و اجتماعي  محيط زيست كشور و عدم حمايت از تحقیقات شركت‌هاي دانش‌بنيان، اختراعات و فناوري‌هاي محيط‌زيست

در ادامه نشست، تبادل نظر پیرامون نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید این برنامه انجام و پیرامون انطباق مباحث مطرح شده در برنامه با سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری بحث شد.

 

نشست سوم: ارزیابی وضعیت امنیت غذایی در ایران (سخنران: مهندس حمید فراهانی)

یکی دیگر از مهمترین موضوعها در ارتباط با سیاستهای کلان محیط زیستی کشور، بحث امنیت غذایی است.

امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه­هایی مهم و کاربردی است که امروزه در اسناد توسعه ای به آن پرداخته شده‌است و از سوی مسوولان به کار گرفته می‌شود. امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوار عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته می‌شود و در آمد خانوار از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی می‌باشد.

عامل مهم دیگر در تامین امنیت غذایی جامعه، ذائقه و دانش تغذیه‌ای خانواده­ها در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده می‌باشد. امنیت غذایی زمانی تامین می‌شود که سرانه سبد غذایی خانواده به صورت صحیح انتخاب و تهیه شود. برای تامین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمان‌ها و نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش و تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست گذاریهای کلان اقتصادی نقش ایفا کنند. سازمان متولی امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این غذا را بخرند و این سازمان در صورت بروز بحران باید زنگ خطر را به صدا در آورد و اندازه گیری این امنیت را بر عهده بگیرد.

بر این اساس نشست سوم کارگاهی شکل گرفته و ضمن ارایه کلیات موضوع، به بررسی امنیت غذایی در کشور بر اساس برخی شاخصهای منتخب پرداخته شد. شاخصها در استانهای مختلف کشور بررسی گردید و نقشه های تهیه شده برای طبقه بندی کیفی شاخصها در سطح استانهای کشور ارایه و در نهایت با تحلیل صورت گرفته و جمع بندی شاخصهای مختلف، وضعیت امنیت غذایی در استانهای مختلف کشور تحلیل گردید.

این تحلیل، شاخصی بسیار مناسب برای برنامه ریزی در سطح کشور تحت شرایط و سناریو های مختلف می باشد و می تواند در امر تصمیم گیری، سیاست گزاری، برنامه ریزی و مدیریت بحران به عنوان مبنا و پایه به کار گرفته شود.

 

دستاوردهای همایش (به زبان عامیانه):

سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران با رهیافت سیاست کلی محیط زیست ابلاغیه مقام معظم رهبری در تاریخ 28 و 29 بهمن ماه 1394 برگزار گردید. هدف از این همایش به مانند دوازده دوره قبلی برگزاری آن ( از بدو تاسیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در سال 1382)، ارایه جدیدترین دستاوردها و یافته ها و همچنین بحث و تبادل نظر  پیرامون مسایل روز محیط زیستی کشور با تاکید بر موضوعهای مرتبط با ارزیابی محیط زیست بوده و با توجه به اینکه در سال جاری مقام معظم رهبری سیاستهای کلی محیط زیست کشور را ابلاغ نموده بودند، عنوان همایش بر این اساس انتخاب شد.

مقاله های ارایه شده به صورت سخنرانی به مهمترین مباحث روز محیط زیستی کشور پرداخت و بحث و تبادل نظر پیرامون هر یک از آنها، و پرسش و پاسخ مطرح شده با ارایه دهنده هر مقاله، زمینه ساز انتقال تجربیات و آموزه ها از سوی ارایه دهنده به مخاطبین و همچنین مطرح شدن دیدگاه ها و نظرات شنوندگان و احتمال اصلاح یا بهبود مسیر برای نویسندگان گردید.

در روز دوم همایش مهمترین چالشها و موضوعهای مطرح در نظام برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستی کشور با ارایه سه نفر از برجسته ترین استادان و محققین کشور بصورت نشست کارگاهی به بحث گذاشته شد.

مهمترین آسیبهای محیط زیستی کشور و راهکارهای برون رفت از این آسیبها، مهمترین چالشهای محیط زیستی برنامه ششم توسعه به عنوان مهمترین سند راهبردی حال حاضر کشور، و همچنین وضعیت امنیت غذایی در استانهای مختلف کشور به عنوان مساله ای که زندگی روزمره تمامی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، عناوین سه نشست کارگاهی برگزار شده بودند.

تاریخ انتشار: 1394/12/12 - 11:13
شناسنامه انجمن

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

گروه تخصصی: بين رشته‌ای

زمینه تخصصی: علوم محیط زیست، ارزیابی اثرات محیط زیستی، ارزیابی توان اکولوژیکی، آمایش سرزمین، اقتصاد محیط زیست، ظرفیت برد، خدمات اکوسیستمی، آموزش محیط زیست

شماره ثبت: 15758

تاريخ ثبت: 1381/6/18

طراحی و اجرا : شرکت آداک