English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66950848- 021
نمابر: 66950848- 021
آدرس دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی- شماره 594- ساختمان امور ایثارگران- طبقه سوم
پست الکترونیکی: info.iraneia@yahoo.com
کد پستی: 1417863181
آمار بازدید
مشاهده خبر
هفت نوع برنج آلوده از بازار جمع‌آوري شد

روز گذشته هدايت حسيني، مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده‌هاي خوراكي و آشاميدني سازمان غذا و دارو از اجراي برنامه جامع تشديد نظارت بر ايمني و سلامت برنج و ايجاد امكان رديابي اين محصول در سطح عرضه خبر داد ضمن آنكه درباره آلودگي برخي برنج‌هاي هندي وارداتي گفت: «واردات محصولات غذايي و آشاميدني از جمله برنج مشمول ماده 16 قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است بنابراين در هنگام ورود محموله‌هاي برنج، گواهي CMO Free، گواهي Phytosanitaryو گواهي بهداشت از طرف مقامات ذي‌صلاح دولتي كشور مبدا يا يك سازمان بازرسي بين‌المللي با تاييد مقامات ذي‌صلاح و مهمور به مهر سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدا اخذ مي‌شود و پس از نمونه‌برداري در مبادي ورودي به كشور توسط كارشناسان وزارت بهداشت و انجام آزمايشات دقيق شيميايي، ميكروبي، فلزات سنگين و باقيمانده سموم كشاورزي و اخذ تاييديه آزمايشگاه واجد صلاحيت از نظر مطابقت ويژگي‌هاي محصول با آخرين استانداردها و ضوابط جاري وزارت بهداشت نسبت به صدور مجوز ترخيص اقدام مي‌شود. گزارشات مربوط به نتايج آزمون‌هاي انجام شده در زمان ترخيص بر نمونه‌هاي برنج وارداتي به كشور در چند سال اخير به ويژه از سال 91 تاكنون از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان‌هايي مانند بوشهر، هرمزگان، اهواز و زاهدان كه عمدتا واردات برنج به كشور از آن مناطق صورت مي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه ميزان فلزات سنگين برنج كمتر از حد مجاز تعيين شده براي اين محصول در استاندارد ملي بوده است و تنها يك درصد برنج‌هاي وارداتي به علت آلودگي و باقيمانده فلزات سنگين مجوز ورود به كشور را دريافت نكرده‌اند.»حسيني با اشاره به انجام آخرين بررسي‌هاي انجام شده در هفته گذشته بر تعداد قابل توجهي از نمونه‌هاي برنج و انجام آزمايشات كنترل كيفي بر آنها، گفت: «به استناد نتايج آزمايشگاهي مركز آزمايشگاه‌هاي مرجع كنترل غذا و دارو، هفت نام تجاري مختلف از انواع برنج خارجي و داخلي كه با معيارهاي بهداشتي سازمان غذا و دارو انطباق نداشتند در تاريخ 28 آبان طي نامه شماره 290428/675 دستور جمع‌آوري آنها از سطح عرضه صادر شد.»

مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده‌هاي خوراكي و آشاميدني در ادامه از تدوين و اجراي برنامه جامعي براي تشديد نظارت بر ايمني و سلامت برنج و ايجاد امكان رديابي اين محصول در سطح عرضه توسط سازمان غذا و دارو خبرداد و گفت: «براساس اين برنامه، علاوه بر بازرسي و انجام آزمون روي تمام محموله‌هاي برنج وارداتي به كشور، از ابتداي سال آتي، واردات برنج مشمول ثبت منبع و محصول مي‌شود و اجازه ورود برنج فقط به محموله‌هايي داده مي‌شود كه محصول خود را از مزارعي در كشور مبدا تامين مي‌كنند كه حداقل آلاينده‌ها در خاك آن مناطق وجود داشته باشد و در واحدهاي فرآوري و بسته‌بندي مناسب از نظر بهداشتي توليد شوند. طرح رديابي و كدگذاري برنج از كشور مبدا، با توجه به ثبت منابع بسته‌بندي‌كننده در كشور مبدا و محصولات ثبت شده در وزارت بهداشت براي تشديد نظارت بر سلامت اين محصول در سطح عرضه و امكان رديابي محصولات نامنطبق و جمع‌آوري آن در صورت لزوم در اين برنامه به اجرا درمي‌آيد.»

مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده‌هاي خوراكي و آشاميدني سازمان غذا و دارو در ادامه به مصوبه كميته فني قانوني اين اداره كل اشاره كرد و گفت: براي ارتقاي سلامت و تضمين كيفيت و ايمني برنج، ميزان حد مجاز فلزات سنگين نسبت به استاندارد ملي ايران 20 درصد كاهش داده شد و حد مجاز سرب و آرسنيك به حداكثر 120 ppbو ميزان كادميوم به حداكثر 48‌‌‌ ppbكاهش يافت و طي ضابطه ويژگي‌هاي بهداشتي برنج توسط سازمان غذا و دارو براي اجرا به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مبادي ورودي كشور ابلاغ شد. همچنين در راستاي نظارت بهداشتي بيشتر بر محصول برنج توليد شده در داخل كشور و امكان قابليت رديابي و شناسنامه‌دار كردن آن واحدهاي بسته‌بندي‌كننده برنج ملزم شدند حداكثر تا تاريخ 1/7/93 نسبت به اخذ پروانه يا شناسه نظارت از وزارت بهداشت اقدام كنند. علاوه بر آنكه براي پايش دقيق سلامت برنج‌هاي عرضه شده در كشور معاونت‌هاي غذا و دارو دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور با هماهنگي مركز سلامت محيط و كار و معاونت‌هاي بهداشتي با توجه به برنامه زمان‌بندي يادشده ملزم به كنترل سطح عرضه و جمع‌آوري برنج‌هاي موجود فاقد پروانه يا شناسه نظارتي از وزارت بهداشت در سطح بازار هستند.»

منبع: اعتماد
تاریخ انتشار: 1392/09/11 - 8:44
شناسنامه انجمن

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

گروه تخصصی: بين رشته‌ای

زمینه تخصصی: علوم محیط زیست، ارزیابی اثرات محیط زیستی، ارزیابی توان اکولوژیکی، آمایش سرزمین، اقتصاد محیط زیست، ظرفیت برد، خدمات اکوسیستمی، آموزش محیط زیست

شماره ثبت: 15758

تاريخ ثبت: 1381/6/18

طراحی و اجرا : شرکت آداک