English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66950848- 021
نمابر: 66950848- 021
آدرس دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی- شماره 594- ساختمان امور ایثارگران- طبقه سوم
پست الکترونیکی: info.iraneia@yahoo.com
کد پستی: 1417863181
آمار بازدید
مشاهده خبر
سه مطلب جدید از National Geographic (آوریل 2014)

سه مطلب جدید از National Geographic(آوریل 2014)

1-    آیا زغال سنگ می تواند روزی تمیز باشد؟

زغال سنگ کثیف ترین نوع سوخت فسیلی است. ما سالانه 8 میلیارد تن آن را می سوزانیم. زغال سنگ 40 درصد انرژی الکتریکی جهان را تامین می کند. هم چنین 39 درصد CO2جهان را تولید می نماید. سالانه هزاران نفر را در معادن می کشد و بسیاری دیگر را با هوای آلوده. محیط زیست شناسان ابراز می دارند که زغال سنگ تمیز یک افسانه است. دیگران هم، چنین عقیده ای دارند، زیرا زغال سنگ ارزانترین و کثیف ترین سوخت فسیلی است.

چین، آمریکا و هند بشترین مصرف کننده اند. در حالی که آمریکا، آلمان، لهستان و استرالیا مصرف خود را از سال 2000 کاهش داده اند. مصرف سرانه جهانی 3 کیلوگرم در سال است.

راه های زیادی برای زدودن CO2ناشی از زغال سنگ به کار می روند که موثرترین آن تزریق CO2به اعماق متخلخل زمین مانند چاه های نفت از کار افتاده یا سفره های شور آب زیرزمینی در زیر ناودیس های صخره ای است. پیش بینی می شود این راه حل گاز CO2متصاعده در 1000 سال را می تواند در خود نگهدارد.

دانشمندان برآورد می کنند که برای احتراز از افزایش 2 درجه ای دما، بایستی میزان تولید CO2را به هزار میلیارد تن برسانیم از سال 2012 با سوزاندن سوخت فسیلی، سیمانی کردن زمین، قطع درختان و تبدیل زمین، 545 میلیارد تن CO2تولید کرده ایم. تا سال 2040 به مرز هزار میلیارد تن می رسیم.

 

2-    پرسش های کیهانی

در قرن بیستم، کیهان یک افسانه شد. یک افسانه علمی. همیشه تصور می شد که ایستا و ابدی است. سپس فضانوردان دیدند که کهکشان ها از ما دور می شوند و نظریه نسبت انیشتین اشاره به انبساط داشت یعنی این که کیهان زمانی متراکم تر به نظر می رسید. اکنون یک آغاز و یک پایان دارد. اما چه آغازی؟ چه پایانی؟ این پرسش ها هنوز بی پاسخ اند.

کیهان از چه تشکیل شده است؟

ستاره ها، ریزگردها و گازها 5 درصد کیهان ما را تشکیل می دهند. گزارش آن ها نمی تواند برای بهم پیوستگی کهکشان ها به حساب آید. دانشمندان می گویند 24 درصد کیهان یک ماده تیره پر راز و رمز است: یک میدان ناشناخته انرژی یا بخشی از فضا که گرانش را خنثی می کند که توضیحی برای این مشاهده است که انبساط فضا در حال شتاب است.

 

3-    کیهان ما چگونه آغاز شد؟

آغازاز 8/13 میلیارد سال پیش تمامی کیهان قابل رویت ما در یک نقطه متراکم با گره غیر قابل تصور به اندازه یک میلیاردم یک اتم جمع شده بود. از آن زمان این نقطه با ستیز با گرانش به طور فزاینده ای منبسط شد.

تورم خیلی کمتر از یک نانو ثانیه یک میدان انرژی فضا را به اندازه قابل دیدن متورم می کند و پر می شود از یک سوپ خرده زیر- اتم که کوارک نامیده می شود. سن: 32-10میلی ثانیه     اندازه: یک توپ گلف

آجرهای اولیه کیهان منبسط و خنک می شود. کوارک پروتون و نوترون یا آجر هسته اتم می شود. شاید ماده تیره شکل می گیرد. سن: 1/0 میلی ثانیه    اندازه: 1/0 هزارم میلیارد اندازه فعلی

نخستین هسته همچنان که کیهان به خنک شدن ادامه می دهد، سبک ترین هسته از هیدروژن و هلیم به وجود می آید. یک مه غلیظ از خرده ها تمام نوار می گیرد. سن: 1/0 تا 200 ثانیه    اندازه: یک میلیاردم اندازه فعلی

نخستین هسته، نخستین نورهمان طوری که الکترون آغاز به چرخش به دور هسته می کند و اتم ها را می آفریند، هاله نور کیهان نوزاد، پرده برداری می شود. نور دورتر از ابزار با قابلیت دید ماست. سن: 380 هزار سال     اندازه 0009/0 اندازه فعلی

سنین تیره تا 300 میلیون سال این پرتو زمینه، تنها نوری است که هست. توده ماده که به کهکشان تبدیل می شوند، روشن تر می شوند. سن: 380 هزار تا 300 میلیون سال      اندازه: 0009/0 تا 1/0 درصد اندازه فعلی

گرانش برنده می شود: اولین ستاره ها ابرهای گازی متراکم زیر گرانش خودشان سقوط می کنند- از ماده تیره –کهکشان ها و ستاره ها شکل می گیرند. انفجار هسته ای ستاره ها را روشن می کند. سن: 300 میلیون سال     اندازه: 1/0 درصد اندازه فعلی

ضد گرانش برنده می شودپس از آن که توسط گرانش میلیاردها سال کند می شوند، انبساط کیهانی دوباره شتاب می گیرد. نتیجه: انرژی تیره، طبیعت آن تا روشن. سن: 10 میلیارد سال      اندازه: 77/0 درصد اندازه فعلی

امروزه کیهان به منبسط شدن ادامه داد تا به تراکم کمتر از همیشه برسد. در نتیجه کمترین ستاره ها و کهکشان ها شکل می گیرند. سن: 8/13 میلیارد سال     اندازه: فعلی

چگونه به پایان می رسد کدامیک برنده می شوند، گرانش یا ضد گرانش؟ آیا تراکم ماده برای گرانش کافی است تا انبساط را متوقف کند یا به سوی خرد شدن بزرگ برگرداند؟ به ویژه با در نظر گرفتن قدرت انرژی تیره که یک ضد گرانش است. به نظر غیرممکن می رسد. شاید شتاب انبساط ناشی از انرژی تیره یک از هم گسیختگی از کهکشان را زبانه زند. و گرنه کیهان ممکن است تا صدها میلیارد سال، زمانی که تمام ستاره ها مردند، منبسط شود.

 

نویسنده خبر: دکتر مجید مخدوم
تاریخ انتشار: 1393/04/25 - 14:27
شناسنامه انجمن

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

گروه تخصصی: بين رشته‌ای

زمینه تخصصی: علوم محیط زیست، ارزیابی اثرات محیط زیستی، ارزیابی توان اکولوژیکی، آمایش سرزمین، اقتصاد محیط زیست، ظرفیت برد، خدمات اکوسیستمی، آموزش محیط زیست

شماره ثبت: 15758

تاريخ ثبت: 1381/6/18

طراحی و اجرا : شرکت آداک