English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 66950848- 021
نمابر: 66950848- 021
آدرس دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی- شماره 594- ساختمان امور ایثارگران- طبقه سوم
پست الکترونیکی: info.iraneia@yahoo.com
کد پستی: 1417863181
آمار بازدید
مشاهده خبر
انتشار کتاب ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی

نویسنده در پیشگفتار این کتاب آورده است: بدون تردید اکوسیستم های جنگلی یکی از پیچیده ترین و ارزشمندترین اکوسیستم های طبیعی بر روی زمین هستند که به دلیل ارائۀ تولیدات و خدمات متنوع از دیرباز مورد توجه بشر قرارگرفته اند. برای سالیان دراز این اکوسیستم ها و خدمات حاصله از آنها به رایگان مورد بهره برداری بوده اند. تلقی رایگان بودن آنها سبب گردیده که نگاه آدمی به چنین منابعی، همواره نگاهی آزمندانه و درنتیجه چپاولگرانه باشد.

تغییر کاربری اراضی جنگلی با اهداف و انگیزه های اقتصادی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی نهفته در توده های جنگلی، برآمده از سودجوئی های اقتصادی بوده و از علل اصلی تخریب جنگل ها و یا جنگل زدائی به شمار می آیند. به موازات آن، نیاز روزافزون به اجرای طرح های عمرانی اثرگذار بر پوشش های جنگلی از سوی متولیان امور توسعه ای، جغرافیای جهانی پراکنش توده های جنگلی را دستخوش تغییرات اساسی نموده است.

این درحالی است که سخت گیری های معطوف به رویکردهای سنتی تر مدیریت و حفاظت در دهه های اخیر، به شکل گیری زمینه های عملی کاهش و یا توقف روند تخریب جنگل ها یاری نرسانده و از این رو، دانشمندان علوم اقتصادی با تأکید بر نقش عوامل اقتصادی جنگل زدائی، به جستجوی پی افکندن طرحی نو دراین باره متمایل شده اند. بهره گیری از ابزارهای اقتصادی برای وارونه سازی روند تخریب منابع جنگلی، علی رغم دیرینگی نسبی آن در بستر تاریخ، امروز با رویکردهای نوینی مواجه گردیده است. استفاده از ابزارهای قیمتی و تلاش برای کشف ارزش اقتصادی تولیدات و خدمات نه چندان رایگان برآمده از منابع جنگلی، به عنوان روزنه امیدی در راستای کاهش فشار بر گرده چنین منابعی پیشنهاد گردیده است. اما هنوز تا ابداع فنون و روش های جدیدتر و دقیق تر برای ارزش گذاری جنگل ها به نظر نمی رسد راهی کوتاه باقی مانده باشد. کوشش های جدی برای یافتن ابزارهای کارآمدتری که قادر به مهار خوی آزمندی انسان در رویاروئی با دیدگاه های سودجویانه آدمی در لابلای کنش ها و واکنش های اقتصادی باشد، در گوشه و کنار جهان از سوی صاحب نظران در جریان است. اینکه چه سهمی از دانش جهانی تولید شده برای علاقمندان موضوع در میان اقشار مختلف جامعه ایرانی اعم از کارشناسان، متخصصین، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی کشورمان قابل دستیابی و یا بهره برداری است، پرسشی دشوار به شمار می آید. معرفی این کتاب به جامعه، می تواند مقدمه ای با امیواری زیاد به فرجامی نیک را رقم بزند.

نگارنده، با پرهیز متواضعانه از هر مدعائی، چشم داشت اشاعه و ترویج چنین مقولاتی را در میان اصحاب اندیشه و عمل کارشناسی داشته و براین گمان است که عرصه ای مناسب برای جلب توجه علاقمندان در سایه سار این نوشتار هرچند کم بضاعت در اختیار قرار گیرد.

کارشناسان موضوعات مرتبط با مدیریت و یا حفاظت از منابع جنگلی، دانشجویان مقاطع مختلف شاغل به تحصیل در رشته های اقتصاد محیط زیست، اقتصاد منابع طبیعی، علوم جنگلداری و غیره اصلی ترین مخاطبان اصلی این کتاب تلقی شده و امیدوارم که با دریافت بازخوردهای گرانسنگ خوانندگان، زمینه ای مساعد برای کاستن از فروکاستی ها و فزودن بر غنای علمی آن فراهم گردد.

شایان ذکر است دکتر مصطفی پناهی متولد 1346 و دارای مدرک فوق لیسانس اقتصاد جنگل از دانشگاه تربیت مدرس  و  اقتصاد بین الملل و منطقه ای از دانشگاه فریبورگ سوییس و همچنین مدرک دکتری اقتصاد جنگل و محیط زیست از دانشگاه تهران می باشد. وی با نشانی ذیل آماده دریافت پیشنهادهای پژوهشگران و صاحب‌نظران از طریق پست الکترونیکی است:

 

 

منبع: زيست بوم
تاریخ انتشار: 1392/08/01 - 7:42
شناسنامه انجمن

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

گروه تخصصی: بين رشته‌ای

زمینه تخصصی: علوم محیط زیست، ارزیابی اثرات محیط زیستی، ارزیابی توان اکولوژیکی، آمایش سرزمین، اقتصاد محیط زیست، ظرفیت برد، خدمات اکوسیستمی، آموزش محیط زیست

شماره ثبت: 15758

تاريخ ثبت: 1381/6/18

طراحی و اجرا : شرکت آداک