دوشنبه های اختصاصی

| شروع تا 24 ساعت آینده

ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در انجمن ارزیابی شما شرایط و قوانین استفاده از سایت انجمن را می پذیرید.
حفاظت از محیط زیست ایران
حفاظت از محیط زیست؛ ضامن بقای حیات
کلیک کنید
توسعه پایدار یعنی :
هماهنگی و سازگاری با محیط زیست ایران
کلیک کنید
Previous slide
Next slide

کارگاه ههای انجمن

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

عضویت
پلن های اشتراک در باشگاه
عضویت دانشجویی
برای فعال سازی عضویت می بایست مبلغ اعلام شده را از طریق درگاه پرداخت واریز نمایید.
عضویت ازاد
برای فعال سازی عضویت می بایست مبلغ اعلام شده را به شماره حساب انجمن واریز نمایید.
عضویت حقوقی
برای فعال سازی عضویت می بایست مبلغ اعلام شده را به شماره حساب انجمن واریز نمایید.